Utställning med Campanas

Bland de roligaste och mest utmanande jobben  är de jag gör på Bildmuséet här i Umeå. Höga krav på färgrikt återgivning av verken och levande gestaltning av utställningarna och publiken sätter kunnande och kreativitet på prov. Extra roligt är det som fotograf att ibland möta konstnärerna och få feedback på bilderna. Man kan förvänta sig att de är kritiska inför hur deras verk återges på bild. Men jag har sällan fått så mycket uppmuntran och beröm för mina bilder som i dessa sammanhang. De senaste bilderna från utställningen av bröderna Campanas har just publicerats i det ansedda och anrika italienska arkitektur- och konstmagasinet Domus.