En fotograf med bas i Umeå. Mikael Lundgren: 070–6474958. |info@bildinorr.se

Mina resor till Ghana

Fotodokumentation i Ghana Då och då packar jag resväskan och drar till Västafrika. Närmare bestämt landet Ghana där jag medverkar i ett antal utvecklingsprojekt finansierade av Forum Syd och SIDA. Alltsedan vårt första projekt drog igång 1992 har min uppgift varit att agera fotograf. Jag har fotograferat för att dokumentera de insatser som gjorts på plats i Central och Eastern Region. [...]

Fotografering i Ghana

Den 31/10 reste jag från Umeå mot Ghana för  tio dagars fotografering och filmning i landet. Som tidigare låg fokus på fotografering av de utvecklingsprojekt Umeå Ghana Union med ekonomiskt stöd av Forum Syd bedrivit i landet under 20 år. Aktuellt just nu är att säkra fortsatta aktiviteter vid de ungdomscenter föreningen startat i Oda-området [...]

Ghana November 2013

Bara en månad till nästa resa till Ghana för ett uppföljningsbesök på våra projekt och träffar för att planera kommande projekt. HIV/Aids är nu på tillbakagång i det drabbade området i och kring Akim Oda. De två ungdomscentren som bidrar till information om aidsproblematiken till många unga fungerar mycket bra. Framöver fokuserar vi på frågorna om [...]

Ghanaprojektet går vidare

Det ser ut att bli en ny resa till Ghana i november 2010. En hel del har hänt sedan sist med HIV/AIDS-projektet och ungdomscentret i Oda. Jag planerar sätta av en par veckor för att besöka centret och göra några andra nedslag i omgivningarna. Trots resor och intensivt arbete brukar det vara en riktig lisa för [...]