Den 31/10 reste jag från Umeå mot Ghana för  tio dagars fotografering och filmning i landet. Som tidigare låg fokus på fotografering av de utvecklingsprojekt Umeå Ghana Union med ekonomiskt stöd av Forum Syd bedrivit i landet under 20 år. Aktuellt just nu är att säkra fortsatta aktiviteter vid de ungdomscenter föreningen startat i Oda-området och att utvidga informationskampanjen mot spridning av HIV/Aids till att öka toleransen och förbättra omhändertagandet av redan smittade.

Foto har visat sig vara ett effektivt sätt att basera återrapporteringen från projekten på. I det här fallet stämmer devisen ”En bild säger mer än tusen ord” verkligen.

Det är absolut nödvändigt att stödet från medlemmar och bidragsgivare i Umeå, Västerbotten och andra delar av landet fortsätter. Projektet har varit mycket lyckat i Oda med omnejd men behöver nu få nationellt genomslag. Intresse och kontakter på regeringsnivå finns redan etablerat.