Det ser ut att bli en ny resa till Ghana i november 2010. En hel del har hänt sedan sist med HIV/AIDS-projektet och ungdomscentret i Oda. Jag planerar sätta av en par veckor för att besöka centret och göra några andra nedslag i omgivningarna. Trots resor och intensivt arbete brukar det vara en riktig lisa för själen att vistas där en tid!

Bilder från förra resan hittar du i webbgalleriet.
Är du intresserad av projekten, ta en titt på Ghana Union Umeås hemsida.