När en kvinna i Ghana blir gravid uppsöker hon oftast en vårdcentral eller ett sjukhus. Där erbjuds gravida kvinnor gratis HIV-test tillsammans med de vanliga undersökningarna. I området kring provinshuvudstaden Oda är var tjugonde testad gravid kvinna HIV-smittad! Hur stor andel män som är smittade är svårare att svara på eftersom de inte testas i samma utsträckning.

Gravida kvinnor Ghana. HIV-testas

Trängseln i mottagningen på sjukhuset i Oda är stor. Ändå väntar alla tålmodigt på sin tur. Spänningen finns i luften och de flesta väntar under stilla tystnad.

Gravida kvinnor Ghana. HIV-testas

fortsättning följer…