En fotograf med bas i Umeå. Mikael Lundgren: 070–6474958. |info@bildinorr.se

Fotografering i Ghana

Den 31/10 reste jag från Umeå mot Ghana för  tio dagars fotografering och filmning i landet. Som tidigare låg fokus på fotografering av de utvecklingsprojekt Umeå Ghana Union med ekonomiskt stöd av Forum Syd bedrivit i landet under 20 år. Aktuellt just nu är att säkra fortsatta aktiviteter vid de ungdomscenter föreningen startat i Oda-området och att utvidga informationskampanjen mot spridning av HIV/Aids till att öka toleransen och förbättra omhändertagandet av redan smittade.

Foto har visat sig vara ett effektivt sätt att basera återrapporteringen från projekten på. I det här fallet stämmer devisen ”En bild säger mer än tusen ord” verkligen.

Det är absolut nödvändigt att stödet från medlemmar och bidragsgivare i Umeå, Västerbotten och andra delar av landet fortsätter. Projektet har varit mycket lyckat i Oda med omnejd men behöver nu få nationellt genomslag. Intresse och kontakter på regeringsnivå finns redan etablerat.

About the Author:

Fotograf Mikael Lundgren. En av Norrlands mest anlitade och uppskattade frilansfotografer inom områdena reportagefoto, nyhetsfotografering, arkitektur, miljöer och fotodokumentation. Uppdragen genomsyras av professionalitet, trygghet och kreativitet och utförs på kort varsel med leverans samma dag eller som planerade uppdrag med eller utan reporter på plats. Förutom rena fotouppdrag håller Mikael Lundgren regelbundet fotokurser och fotoutbildningar i Umeå och Västerbotten.