En fotograf med bas i Umeå. Mikael Lundgren: 070–6474958. |info@bildinorr.se

Biografi

Bakom Bild i Norr står jag, fotograf Mikael Lundgren i Umeå. Företaget bildades i Umeå 1993. Min fotokarriär började tidigare än så.

Först utbildade jag mig till officer inom flygvapnet men avslutade studierna som löjtnant efter två år. Den civila karriären lockade mer och jag påbörjade i mitten av 70-talet högskolestudier inom datateknik och databashantering i Uppsala. Samtidigt hade mitt fotointresse börjat på allvar och parallellt med högskolestudierna utbildade jag mig till fotograf i Uppsala under två och ett halvt år.

Efter högskoleutbildningen arbetade jag inom Landstingets servicebyrå med stordatorsystem i Stockholm och några år senare rekryterades jag till motsvarande tjänst i Umeå. Passionen för fotografi pockade på och sommaren 1987 fick jag tack vare fotografen Jan-Christer Hägglund möjligheten att vikariera på Västerbottens Folkblads fotoavdelning. Fokus låg först på mörkrumsarbete och att hämta lokalredaktörernas bilder på busstationen och hantera dem.

Efter några månader fick jag möjligheten att bli fotograf och anställdes på Folkbladet våren 1988. En bit in på 1990-talet försämrades tidningens ekonomi vilket ledde till konkurs. I samband med det valde jag 1993 att ställa mig på egna ben och bli frilansfotograf i Umeå och bildade företaget Fotograf Mikael Lundgren som numera bär namnet Bild i Norr.

Som fotograf är mitt fokus oftast på människor och miljöer. Jag arbetar främst med nyhetsfotografering, reportagefotografering, bildjournalistik och fotodokumentation. Jag håller regelbundet standardiserade och specialdesignade fotokurser och fotoutbildningar åt både offentliga och privata företag och organisationer i Umeå och Västerbotten.

Lite kuriosa är att jag 1999 var först av de professionella fotograferna i Umeå att arbeta med digitalkamera. Redan år 1994 köpte jag min första Macintoshdator. 1995 kopplade jag upp mig mot internet och skapade som förste frilans här i Umeå en egen webbplats för att marknadsföra mina fototjänster.

Medlem i Svenska Fotografers förbund, SFF, www.sfoto.se

Bild i Norr hos SFF