En fotograf med bas i Umeå. Mikael Lundgren: 070–6474958. |info@bildinorr.se

Fotouppdrag

Fotograf i Umeå. Bild i Norr och Fotograf Mikael Lundgren är sedan 1993 en av Norrlands mest anlitade och uppskattade frilansfotografer inom områdena reportagefoto, nyhetsfotografering, arkitektur, miljöer och fotodokumentation. Uppdragen genomsyras av professionalitet, trygghet och kreativitet och utförs på kort varsel med leverans samma dag eller som planerade uppdrag med eller utan reporter på plats. Förutom rena fotouppdrag håller Mikael Lundgren regelbundet fotokurser och fotoutbildningar i Umeå och Västerbotten.

Timmerbilsförare Ida Söderlund. Fotograf i Umeå. Fotograf Mikael Lundgren 070–6474958

Reportagefotografering

Nyhetsfotografering, reportagefoto, dokumentärfoto, bildjournalistik och fotografering till magasin. Fotograferingsuppdragen sker över hela Norrland för svenska och internationella redaktioner och byråer som arbetar med dags- och kvällspress, magasin eller liknande produktioner.

Fotograf Umeå, Fotograf i Umeå. Bild i Norr, fotograf Mikael Lundgren 070–6474958

Nyhetsfotografering

När det kommer till ren nyhetsfotografering är det ofta kort om tid. En händelse behöver fotograferas och bilderna levereras snabbt. Fotograf Mikael Lundgren har mer än 30 års erfarenhet av nyhetsfoto. Tack vare Umeå som utgångspunkt är inställelsetiden kort oavsett om det handlar om en bild i Umeå stad eller på annan plats i Västerbotten.

Skördare från Komatsu. Fotograf Umeå, Fotograf i Umeå. Fotograf Mikael Lundgren.

Företagsfotografering

Inom området företagsfotografering ryms till exempel fotografering till kundtidningar, utbildningsmaterial och fotodokumentation. Ofta rör det sig om ämnen som rör offentlig verksamhet, institutioner eller företag där något behöver marknadsföras eller förklaras visuellt med bilden i centrum. Det kan även handla om ren fotodokumentation. Fotograf i Umeå.

Magasinsfoto. Fotograf Umeå, Fotograf i Umeå.

Magasinsfotografering

Reportagefoto, dokumentärfoto och bildjournalistik. Fotografering till magasin och tidningar som specialiserar sig inom olika ämnesområden. Ofta längre och planerade uppdrag där ämnet och bilden kan planeras på ett annat sätt en traditionell nyhetsfotografering.

Bonde-bröder. Fotograf i Umeå. Bild i Norr, fotograf Mikael Lundgren 070–6474958

Bildjournalistik

Tanken bakom god bildjournalistik är att genom bildens uttryckssätt och dokumentära kraftfullhet kunna berätta eller förklara en historia. Bildjournalistik handlar även om att trovärdigt belysa ett ämne eller en fråga ur olika vinklar. Gärna genom att inte visa det traditionellt förväntade.

Fotograf i Umeå, fotograf Mikael Lundgren. Kvinna i Ghana.

Människor och miljöer

En av Bild i Norrs specialiteter är fotografering av människor och miljöer i olika sammanhang. Det kan vara i uppdrag som både reportagefoto, dokumentärfoto eller andra fotograferingstillfällen. Människan och miljöerna spelar så ofta det går en central roll. Det kan handla om att fånga människor i sitt arbete eller i sin fritid på ett naturligt och talande sätt. Det kan handla om stillhet eller dramatik, både det som är överraskande eller igenkännande.

Fotograf Umeå, Fotograf i Umeå. Konstnärligt Campus, Umeå. Bild i Norr, fotograf Mikael Lundgren 070–6474958

Arkitektur, konst och miljöer

Fotografi Umeå. Fotografering och dokumentation av arkitektur, byggnader, interiörer och miljöer. Bild i Norr och Fotograf Mikael Lundgren är upphandlad fotograf för Umeå Universitet när det gäller arkitekturfoto, fotografering av byggnader samt externa och interna miljöer. Bild i Norr har under många år även fotodokumenterat bland annat Bildmuseet i Umeås utställningar.

SLU - granskning. Fotograf i Umeå, Bild i Norr, fotograf Mikael Lundgren 070–6474958

Fotodokumentation

Fotodokumentation handlar främst om att fånga miljöer, kulturer eller händelser. Dokumentationen har ett stort kulturellt och historiskt värde, där en genomtänkt fotograferingssituation i kombination av fotografisk teknik, känsla och närvaro spelar stor roll.

Galleri. Fotograf i Umeå. Bild i Norr, fotograf Mikael Lundgren 070–6474958

Fotokurser

Regelbundna fotokurser och fotoutbildningar i Umeå och Västerbotten. Fotokurserna kan omfatta olika moment inom både kamerateknik, bildjournalistik, fotodokumentation, bildbehandling och program som Adobe Photoshop och Camera Raw. Målgrupperna är både redaktioner, journalistutbildningar, företag och studieförbund. Läs mer om fotokurser och fotoutbildningar här.

Sportfotografering. Fotograf Umeå, Fotograf i Umeå.

Sportfotografering

Fotograf i Umeå. Fotograf Mikael Lundgren är specialiserad inom främst reportagefoto, nyhetsfotografering, och är inte en renodlad sportfotograf eller idrottsfotograf som bevakar matcher eller tävlingar. När det kommer till sportfotografering och idrottsfotografering, kontakta gärna andra fotografer i Umeå eller Västerbotten som har sportfoto eller idrottsfotografering som profil.

Bröllopsfoto. Fotograf i Umeå. Bild i Norr, fotograf Mikael Lundgren 070–6474958

Bröllopsfoto och studioporträtt

Bild i Norr och Fotograf Mikael Lundgren är en specialiserad frilansfotograf inom reportagefoto, nyhetsfotografering och dokumentärfoto. Om du söker en porträttfotograf eller bröllopsfotograf i Umeå finns det många duktiga specialiserade fotografer. Googla gärna till exempel på Fotograf i Umeå , Fotograf Umeå eller Bröllopsfoto i Umeå och välj ut några olika fotografer. Titta i deras bildgallerier och hitta den stil och maner som du tycker om. Kontakta sedan den fotograf som har de bilder du gillar mest! Lycka till!

Kontrollpanel och operatör. Fotograf i Umeå. Bild i Norr, fotograf Mikael Lundgren 070–6474958

Fotograf i Umeå. Kontakt

Bild i Norr, fotograf Mikael Lundgren
Mobil: 070 – 647 49 58
E-post: info@bildinorr.se
Fotograf i Umeå.