En fotograf med bas i Umeå. Mikael Lundgren: 070–6474958. |info@bildinorr.se

Fotokurser

Bild i Norr och Mikael Lundgren har en bred erfarenhet av att hålla fotokurser och utbildningar. Beroende på vad du som uppdragsgivare vill uppnå med utbildningen så utformas den efter det sätt som passar bäst. Kursen kan skräddarsys för just era behov där olika moment sammanfogas till en kurs som passar både förutsättningar och mål. Om du som uppdragsgivare känner dig osäker på innehållet i kursen hjälper Bild i Norr dig att föreslå ett bra upplägg.

Exempel på moment:

  • Reportagefoto
  • Bildbehandling i Adobe Photoshop
  • Bildbehandling i Camera Raw.
  • Att planera och genomföra ett fotojobb
  • Att fotografera människor
  • Optimering av bilder för tryck
  • Optimering av bilder för webb
  • Bildkomposition
  • Bildjournalistik
  • Kamerans funktioner och grunderna inom fotografering
Fotograf Mikael Lundgren är en mycket erfaren lärare som är flitigt anlitad tack vare sitt yrkeskunnande och sitt pedagogiska och trygga och personliga sätt förmedla kunskap. Mikael undervisar regelbundet på journalistutbildningar, redaktioner och studieförbund.
Fotokurser i Umeå och Västerbotten
Fotokurser i Umeå och Västerbotten
Fotokurser i Umeå och Västerbotten